Obvezni udžbenici su udžbenici s Konačne liste odabranih udžbenika koju objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja utvrđuje maksimalne cijene kompleta udžbenika prema Konačnoj listi.

Koji su uvijeti?

Uvjeti i postupak ostvarivanja prava propisani su Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (NN 80/18), a temeljem članka 125. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19).

Pravo na besplatne obvezne udžbenike ostvarujete ako ste:

 • dijete smrtno stradaloga ili dijete nestalog hrvatskog branitelja
 • hrvatski ratni vojni invalid (HRVI)
 • hrvatski branitelj
 • dijete HRVI-a
 • dijete hrvatskog branitelja koji je u obrani suvereniteta RH sudjelovao najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

Pravo na besplatne obvezne udžbenike ostvarujete ako to pravo ne ostvarujete po drugim propisima i ako su redoviti prihodi po članu vašeg kućanstva manji od 1.995,60 kuna, odnosno manji od iznosa cenzusa (60 posto proračunske osnovice).

 

Visina prihoda nije bitna ako ste:

 • dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja (neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja)
 • dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja (neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja)
 • dijete umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja
 • i ako zahtjev za ostvarivanje prava podnesete u propisanom roku uz ispunjavanje ostalih propisanih uvjeta.

Visina novčane naknade

Pravo ostvarujete u obliku novčane naknade.

Visine novčanih naknada su različite:

 • za redovite učenike osnovnih i srednjih škola naknada odgovara iznosu s originalnog računa za kupljene obvezne udžbenike (iz priloženog računa uzimaju se samo iznosi koji se odnose na cijene obveznih udžbenika s Konačne liste za razred i odjeljenje škole u koju je učenik upisan)
 • ako ne priložite račun za kupljene obvezne udžbenike, novčana naknada iznosi 70 posto maksimalne cijene kompleta obveznih udžbenika prema Konačnoj listi
 • visina naknade za studente je u iznosu maksimalne cijene kompleta obveznih udžbenika jedinstvene za sve razrede svih srednjih škola, uvećane za 20 posto.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za priznavanje prava na besplatne obvezne udžbenike podnosite nadležnom upravnom tijelu županije, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.

Zahtjev, druge obrasce i popis potrebnih dokumenata možete dobiti u nadležnom upravnom tijelu županije.

Zahtjev za priznavanje prava na besplatne obvezne udžbenike za studente podnosi se od 1. siječnja do 30. travnja tekuće akademske godine.

Skip to content