DOZA SPORTA – DOZA ZDRAVLJA

DOZA SPORTA – DOZA ZDRAVLJA
Kod projekta: UP.02.2.1.08.0251
Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Nositelj projekta: Udruga HVIDR-a Daruvar
Partner: Općina Đulovac
Trajanje: 20.05.2022. – 20.11.2023.
Ukupna vrijednost projekta: 404.520,48 HRK
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Iznos EU sufinanciranja: 343.842,41  HRK
Iznos sufinanciranja RH: 60.678,07 HRK
Kratki opis: Pokazatelji lošeg zdravlja braniteljske populacije ukazuju na potrebu za promicanjem zdravstvene zaštite i prevencije bolesti. Usprkos prirodi u okruženju, blizini termalnih izvora vode u Daruvaru (toplice), sve se nedovoljno koristi od strane stanovnika, jer nema sustavnog promicanja zdravlja u cilju podizanja svijesti građana o posljedicama nekretanja i zapuštanja stanja organizma.
Sve lošiji zdravstveni pokazatelji braniteljske populacije, te također i ranjivih skupina starijih osoba, djece i mladih izravne su posljedice bolesti povezanih uz moderan i nezdrav način života (slabija pokretljivost, brza nezdrava hrana, dugotrajno sjedenje pred ekranima). U vrijeme epidemije korona virusom tjelesna neaktivnost je dodatno porasla, radi se o četvrtom vodećem faktoru rizika za globalnu smrtnost. Kako bi se postigao najbolji učinak preventivnih programa kroz ovaj projekt, planira se, uz nositelja Udrugu HVIDR-a Daruvar, koja može doprijeti do ciljane skupine, uključiti i dionika na lokalnoj razini: JLS (Općinu Đulovac).
Projekt se provodi kroz 2 ključne aktivnosti: (1) Razvoj zdravih navika kroz sportsko-rekreativne aktivnosti i (2) Podizanje razine znanja hrv.branitelja i ostalih građana na području prevencije bolesti.
Cilj projekta:  Projektom se nastoji podići razina informiranosti o zdravom načinu života i razviti zdrave navike bavljenja sportom, u prvom redu hrv.branitelja, ali i svih građana, na području općine Đulovac i susjednih JLS (Daruvar, Končanica, Dežanovac, Sirač).
Očekivani rezultati projekta: veća razina informiranosti građana, stjecanje zdravih navika bavljenja sportom i općenito kretanja, kako branitelja, tako i ostalih građana, sa ciljem prevencije bolesti, stjecanje novih znanja i vještina za izvoditelje projekta, daljnji razvoj suradnje među svim dionicima; stvorit će kvalitetnu bazu podataka koja će se moći koristiti u izradi i provedbi budućih projekata, te izradi lokalnih strategija sve sa ciljem razvoja lokalne i regionalne zajednice, a time i države u cjelini.

Kontakt osoba: voditeljica projekta Sanja Bogdan Pavlović; 095 5492 645;  sanja@hvidra-daruvar.com
Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

„Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Udruge HVIDR-a Daruvar“

Skip to content