Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Mirovina nije za mirovanje

Kratki opis:

Ovim projektom žele se proširiti i razviti socijalne usluge u zajednici, uključiti starije osobe (svoje umirovljene članove), kao i sve ostale umirovljenike na svojim područjima u programe aktivnog starenja. Planiraju se sljedeće zajedničke aktivnosti namijenjene starijim osobama koje će ih potaknuti na zdraviji život, cijeloživotno učenje te stjecanje novih znanja i vještina: akcije za poticanje tjelesne i psihičke aktivnosti; sportski programi i rekreacija, poludnevni boravci, predavanja o temama koje zanimaju ovu populaciju (npr. zdravlje, prevencije ovisnosti, poljoprivreda i sl.), rekreativni izleti, radionice informatičke/digitalne pismenosti i dr.

Kod projekta:

UP.04.2.1.09.0059

Operativni program:

Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nositelj projekta:

Udruga HVIDR-a Daruvar

Partner:

Grad Daruvar, Grad Lipik, Udruga hrvatskih branitelja 1991. godine

Trajanje:

15.10.2020. – 15.10.2022.

Ukupna vrijednost projekta:

942.155,58   HRK

Iznos EU sufinanciranja:

800 832,24  HRK

Iznos sufinanciranja RH:

141 323,34 HRK

Cilj projekta:

Provedba programa aktivnog starenja i povećanje razine socijalne uključenosti umirovljenika na području Grada Daruvara i Grada Lipika te okolnih područja.

Očekivani rezultati projekta:

  • Najmanje 260 različitih umirovljenika sudjelovalo u raznim aktivnostima na području gradova Daruvar i Lipik (povećana kvaliteta života, smanjena socijalna isključenost)
  • Doprinos očuvanju zdravlja i funkcionalnih sposobnosti kod starijih osoba
  • Ojačani kapaciteti OCD-a za provođenje programa aktivnog starenja
  • Omogućeno starijim članovima društva da svojim znanjem i iskustvom i dalje doprinesu razvoju zajednice

Kontakt osoba:

Voditeljica projekta: Sanja Bogdan Pavlović; 095 5492 645;  sanja@hvidra-daruvar.com

„Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Udruge HVIDR-a Daruvar“

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Skip to content