Poboljšanje kvalitete života branitelja Daruvara

 

Kod projekta: UP.02.2.2.10.0044

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nositelj projekta: Udruga HVIDR-a Daruvar

Partneri: GRADSKI OGRANAK UDRUGE HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA GRADA DARUVARA

GRADSKI OGRANAK UDRUGE  HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA OPĆINE DEŽANOVAC

Trajanje: 5.02.2020. – 5.02.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 1.633.843,50 HRK

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Iznos EU sufinanciranja 85%:  1.388.766,97 HRK

Iznos sufinanciranja RH 15%:  245.076,53  HRK

Kratki opis: Provedbom projekta POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA BRANITELJA udruga nositelj i partneri imat će mogućnost stjecanja novih znanja i vještina i zapošljavanje novih stručnjaka, što će ojačati njihove kapacitete za pružanje usluga ciljanoj populaciji hrvatskim braniteljima, kao i osigurati održivost projektnih rezultata. Provode se usluge psihosocijalne potpore i usluge pomoći u kući potrebitim braniteljima. HVIDR-a Daruvar sa partnerima projekt provodi na području Grada Daruvara i Općina Dežanovac, Đulovac , Končanica i Sirač.

Cilj projekta: Realizacijom ovog projekta proširiti će se mreža izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i povećati će im se kvaliteta života.

Očekivani rezultati projekta:

  • Pružena pomoć u kući za najmanje 45 korisnika, zaposleno 9 gerontodomaćin-ca
  • Pružena psihosocijalna potpora za najmanje 90 korisnika, zaposlena socijalna radnica
  • Ojačani kapaciteti OCD-a za provođenje EU projekata

Kontakt osoba: voditeljica projekta Sanja Bogdan Pavlović; 095 5492 645;   sanja@hvidra-daruvar.com

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

„Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Udruge HVIDR-a Daruvar“

Skip to content