Projekti financirani lokalnim sredstvima

Naziv projekta:  PSIHOSOCIJALNA POTPORA I RADNA TERAPIJA ZA BRANITELJE

Ovaj projekt se provodi uz financijsku podršku Grada Daruvara

Naziv natječaja: JAVNI NATJEČAJ za prijavu programa/projekata/manifestacija udruga civilnog društva Grada Daruvara za 2022. godinu

Trajanje: 1.01.2022. – 31.12.2022.

Vrijednost projekta: 29.000,00 kn

Cilj projekta: Cilj projekta je zaštita i očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja (poglavito HRVI), te osiguravanje najviše moguće razine tjelesnog i psihičkog zdravlja. Navedeno će se postići kroz aktivnosti projekta: psihosocijalnu potporu, radnu terapiju i sportske aktivnosti.

Aktivnosti: 

  1. Radna rehabilitacija i sportsko – rekreativne aktivnosti

Sa ciljem očuvanja zdravlja organizirati radnu terapiju (akcija zajedničkog uređenja izletišta Batinjska Rijeka pored Daruvara). Zajedničkim radom doprinosi se fizičkoj kondiciji i očuvanju zdravlja branitelja, a ujedno se doprinosi cijeloj zajednici, jer izletište koriste svi građani grada Daruvara i okolice. Uređenje izletišta je započelo u drugom projektu 2021.godine, ovo je nastavak i završetak radova na uređenju.

Sa ciljem očuvanja zdravlja organizirale bi se i razne sportske aktivnosti članova udruge (HRVI), koje potiču na kretanje i fizičku aktivnost. Bavljenje sportom ujedno doprinosi smanjenju socijalne izoliranosti osoba s invaliditetom, u ovom slučaju HRVI.

Članovi HVIDR-e su uglavnom odlazili u mirovinu prije starosne dobi, te i dalje imaju potrebu doprinositi zajednici. Jedan od načina da im ojača samopouzdanje i osjećaj korisnosti su razni oblici radne terapije: zajednički rad na uređenju okoliša na izletištu.

  1. Psihosocijalna potpora

Savjetodavna podrška braniteljskoj populaciji ima za cilj podizanje kvalitete njihovog života i podupiranja njihove psihosocijalne reintegracije.

Realizacija: telefonsko savjetovanje, te direktna komunikacija s korisnicima radi pružanja  savjetovanja i podrške. Aktivnost je posebno značajna u vrijeme epidemije korona virusom.

Cilj ove aktivnosti je uspješno suočavanje branitelja (poglavito HRVI i osoba oboljelih od PTSP-a) sa stresom, usvajanja zdravih stilova života.


Naziv projekta:  SPORTSKE AKTIVNOSTI ZA BRANITELJE

Ovaj projekt se provodi uz financijsku podršku Općine Končanica

Naziv natječaja: Javni natječaj za predlaganje programa/projekata udruga sa sjedištem izvan područja Općine Končanica za 2022. godinu

Trajanje: 1.01.2022. – 31.12.2022.

Vrijednost projekta: 10.000,00 kn

Cilj projekta: CILJ projekta je zaštita i očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja (poglavito HRVI),  povećanje očekivanog trajanja života i smanjenje smrtnosti, te osiguravanje najviše moguće razine tjelesnog i psihičkog zdravlja.

Aktivnosti:

  1. Sportsko – rekreativne aktivnosti

Organiziranje  IX Memorijalnog boćarskog turnira „Miroslav Piščević“ na boćalištu ZRC-a u Vel.Zdencima. Sudjelovanje min 8 boćarskih ekipa, min 40 branitelja. Za tu, i ostale sportske aktivnosti kroz projekt će se nabaviti sportska oprema (trenerke); kao i osigurati osvježenje.

  1. Psihosocijalna potpora

Psihosocijalna i savjetodavna podrška braniteljskoj populaciji i civilnim stradalnicima ima za cilj podizanje kvalitete njihovog života i podupiranja njihove potpune psihosocijalne reintegracije.


Naziv projekta:  SPORTSKE AKTIVNOSTI DARUVARSKIH BRANITELJA

Ovaj projekt se provodi uz financijsku podršku Sportske zajednice grada Daruvara

 Javni poziv: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU ČLANICA SPORTSKE ZAJEDNICE GRADA DARUVARA ZA 2022. GODINU

Trajanje: 1.01.2022. – 31.12.2022.

Vrijednost projekta: 5.000,00 kn

Opis projekta:

CILJ projekta je zaštita i očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja (poglavito HRVI),  povećanje očekivanog trajanja života i smanjenje smrtnosti, te osiguravanje najviše moguće razine tjelesnog i psihičkog zdravlja kroz provedbu sportskih aktivnosti.

Sa željom očuvanja zdravlja branitelja  kroz projekt planiramo organizirati sportske i rekreativne sadržaje. Sportska natjecanja za HRVI imaju dvojaku ulogu: potiču na kretanje i bavljenje sportom i ujedno doprinosi smanjenju socijalne izoliranosti osoba s invaliditetom, u ovom slučaju HRVI.

Aktivnosti projekta:

  1. Sudjelovanje na Športskom natjecanju invalida Domovinskog rata (ŠNIDOR) 2022. na županijskoj razini
  2. Sudjelovanje na Športskom natjecanju invalida Domovinskog rata (ŠNIDOR) 2022. na državnoj razini
  3. Organiziranje i sudjelovanje na sportskom natjecanju osoba s invaliditetom

Ovaj projekt se provodi uz financijsku podršku Općine Dežanovac

Javni poziv: Javni natječaj za financiranje  potreba udruga sa sjedištem izvan

područja Općine Dežanovac za 2022.godinu

Trajanje: 1.01.2022. – 31.12.2022.

Vrijednost projekta: 5.000,00 kn

 

Opis projekta:

Projektom se pruža psihosocijalna pomoć kako članovima udruge, tako  i ostalim braniteljima, stradalnicima Domovinskog rata i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata . Ovaj projekt provodi se od osnivanja Udruge 1992. godine,  a što proizlazi iz čl. 8 Statuta Udruge  kojim je propisano da je cilj  udruge socijalna i pravna zaštita hrvatskih ratnih vojnih invalida  Domovinskog rata, kao i njegovih žrtava, kao i zaštita zdravlja kao što su sportska natjecanja, rekreativni projekti i programi. Projektom se socijalne usluge  za branitelje decentraliziraju na lokalnu razinu, povećava se njihova učinkovitost i fleksibilnost kroz suradnju s neprofitnim sektorom.

 

Skip to content