Provedeni projekti financirani lokalnim sredstvima

Ovaj projekt se provodi uz financijsku podršku Bjelovarsko-bilogorske županije.

Bjelovarsko-bilogorska županija

Naziv projekta:

Podizanje kapaciteta branitelja

Iznos:

11.000,00 kn

Vrijeme provedbe:

2021. g.

Naziv natječaja:

JAVNI POZIV za financiranje programa i projekata udruga od interesa Bjelovarsko-bilogorske županiju  za 2021. godinu

Cilj projekta:

Udruga HVIDR-a kroz ovaj projekt želi podići  materijalne kapacitete udruge za provedbu svojih aktivnosti. Udruzi nedostaju određeni aparati (osnovna sredstva) koja će olakšati rad udruge. Udruga HVIDR-a ima 150 članova, te je za kvalitetno obavljanje njezinog rada u sadašnjim uvjetima nužno podići materijalne kapacitete udruge, odnosno nabaviti adekvatnu opremu koja se ne može nabaviti sredstvima udruge.

Ovaj projekt se provodi uz financijsku podršku Grada Daruvara.

Grad Daruvar

Naziv projekta:

Razvoj socijalnih usluga za branitelje

Iznos:

29.300,00 kn

Vrijeme provedbe:

01.04.2021. – 31.12.2021.

Naziv natječaja:

JAVNI NATJEČAJ za prijavu programa/projekata/manifestacija udruga civilnog društva Grada Daruvara za 2021. godinu

Opis projekta:

U svim se državama članicama EU-a provodi modernizacija socijalnih usluga kako bi se smanjile tenzije između univerzalnosti, kvalitete i financijske održivosti. Usluge trebaju biti usmjerene na korisnika i njegove potrebe, a korisnika treba uključiti u odlučivanje i pratiti napredak. Socijalne usluge treba decentralizirati na lokalnu razinu, povećati njihovu učinkovitost i fleksibilnost kroz suradnju s neprofitnim sektorom.

Daljnji razvoj usluga socijalne skrbi trebao bi uključivati procjenu lokalnih potreba i koordinirano planiranje kroz vertikalnu suradnju lokalnih, regionalnih i nacionalnih službi uz obaveznu međusektorsku suradnju (sa OCD-ima), kako bi se ujednačila dostupnost potrebnih usluga.

Za planiranje razvoja socijalnih usluga nedostaju pouzdane baze podataka o pružateljima i korisnicima usluga; kao i educirani kadrovi pružatelja usluga.

Stoga ovim projektom planiramo izvršiti  sveobuhvatnu analizu kako bismo točno prepoznali korisnike i njihove potrebe, kao i podići kapacitete udruge (provesti početnu edukaciju kadrova koji će u budućim projektima pružati nove soc.usluge za branitelje).

Aktivnosti:

  1. provedba analize potreba na 150 ispitanika hrv.branitelja
  2. certificirane edukacija za njegovateljice – 2 osobe (zaposlenice udruge) koje će u budućim projektima pružati usluge medicinsko – higijenske njege za oboljele i nemoćne HRVI
  3. interna edukacija (3 predavanja) u prostorijama udruge (zaposlenici, predstavnici OCD-a, ustanova, i institucija koji rade s braniteljskom populacijom).

Ovaj projekt se provodi uz financijsku podršku Općine Dežanovac.

Općina Dežanovac

Naziv projekta:

Rehabilitacija u zajednici

Iznos:

25.000,00 kn

Vrijeme provedbe:

01.04.2021. – 31.12.2021.

Naziv natječaja:

Javni natječaj za financiranje programa / projekata udruga u području programa /projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva iz proračuna Općine Đulovac u 2020.godini

Opis projekta:

RH kao potpisnica nekoliko konvencija o pravima osoba s invaliditetom i drugih međunarodnih sporazuma, preuzela je obveze usklađivanja nacionalnog zakonodavstva, a to uključuje model skrbi koji se temelji na osnovnim ljudskim pravima i promjeni uloge primatelja usluge u aktivnog sudionika uz osiguranje dostupnosti službi podrške u zajednici.  Na tim se načelima vodi proces deinstitucionalizacije i socijalnog uključivanja korisnika.

Sa ciljem modernizacije socijalnih usluga, želimo ih usmjeriti na korisnika i njegove potrebe, a korisnika treba uključiti u odlučivanje i pratiti napredak.

Stoga ovim projektom planiramo osmisliti i uvesti u realizaciju (kao pilot projekt) organizaciju MOBILNOG TIMA za rehabilitaciju, koji će biti na raspolaganju za HRVI i ostale branitelje koji se budu u svojim domovima oporavljali od boravaka u bolnici, operativnih zahvata i slično.

Mobilni tim će se sastojati od 3 člana, koji će intervenirati prema potrebi: njegovateljice; diplomiranog psihologa i fizioterapeuta (bacc.phisioth).

Na taj način bi članovi mobilnog tima djelovali na 3 područja:

– pomoć obitelji u skrbi oko bolesnika / rekonvalescenta (higijena i slično)  – njegovateljica

– rehabilitacija lokomotornog sustava (vraćanje pokretljivosti) – fizioterapeut

– pomoć kod depresivnih stanja – psiholog.

Projekt doprinosi zdravlju i kvaliteti života HRVI:  lakši oporavak nakon bolesti i/ili boravka u bolnicama, viša razina fizičke kondicije i psihičke smirenosti branitelja.

Ovaj projekt se provodi uz financijsku podršku Općine Končanica.

Općina Končanica

Naziv projekta:

Očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja

Iznos:

7.910,00 kn

Vrijeme provedbe:

01.04.2021. – 31.12.2021.

Naziv natječaja:

Javni natječaj za predlaganje programa/projekata udruga sa sjedištem izvan područja Općine Končanica za 2021. godinu

Opis projekta:

Cilj projekta je zaštita i očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja (poglavito HRVI),  povećanje očekivanog trajanja života i smanjenje smrtnosti, te osiguravanje najviše moguće razine tjelesnog i psihičkog zdravlja.

Sa ciljem očuvanja zdravlja organizirati će se sportski i rekreativni sadržaje – Memorijalni boćarski turnir „Miroslav Piščević“, u čast sjećanja na pokojnog branitelja Miroslava Piščevića iz Daruvarskog Brestovca (Općina Končanica). Turnir ima dvojaku ulogu: potiče na kretanje i bavljenje sportom i ujedno doprinosi smanjenju socijalne izoliranosti osoba s invaliditetom, u ovom slučaju HRVI, članova HVIDR-e.

 

Drugi specifičan cilj projekta je jačanje kapaciteta OCD-a: jačati osobne kompetencije ciljane skupine (braniteljske populacije) po pitanju ekologije i očuvanja okoliša i ujedno unaprijediti razinu sudjelovanja ciljane populacije (branitelja) u raznim akcijama društveno-korisne naravi (ekološke akcije) koje posredno utiču na zdravlje stanovništva

Briga za okoliš koji podupire zdravlje je utemeljena na Planu i programu mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja te na Strategiji održivog razvitka RH.

Svoj doprinos hrv.branitelji članovi HVIDR-e Daruvar vide u poboljšanju zdravlja građana putem ekoloških akcija kojima se unapređuje stanje svih sastavnica okoliša (zrak, voda, tlo) kao i sustava gospodarenja krutim i tekućim otpadom.

Stoga će HVIDR-a Daruvar u izdavanjem brošure s temom ekologije podići razinu znanja vlastitih članova (jačanje kapaciteta OCD-a), ali  i podići razinu stanovništva vezano za očuvanje okoliša.

Također će se tijekom provedbe projekta organizirati 1 ekološka akcija čišćenja na području Općine Končanica u kojoj će sudjelovati i članovi HVIDR-e Daruvar.

Ovaj projekt se provodi uz financijsku podršku Sportske zajednice Grada Daruvara.

Sportska zajednica Grada Daruvara

Naziv projekta:

Sportske aktivnosti Daruvarskih branitelja

Iznos:

5.500,00 kn

Vrijeme provedbe:

01.04.2021. – 31.12.2021.

Naziv natječaja:

Program javnih potreba u sportu članica Sporstke zajednice Grada Daruvara za 2021. godinu

Opis projekta:

RH je potpisnica UN konvencije o pravima osoba s invaliditetom i drugih međunarodnih sporazuma, čime je preuzela obveze usklađivanja nacionalnog zakonodavstva, a to uključuje model skrbi koji se temelji na osnovnim ljudskim pravima i promjeni uloge primatelja usluge u aktivnog sudionika uz osiguranje dostupnosti službi podrške u zajednici. Kako bi se postigla regionalna ujednačenost socijalnih usluga, kao i mogućnosti za osobe s invaliditetom ( a time i HRVI), potrebno je provoditi ovakav i slične projekte, jer time pružamo jednake mogućnosti osobama s invaliditetom za bavljenje sportom.

CILJ projekta je zaštita i očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja (poglavito HRVI),  povećanje očekivanog trajanja života i smanjenje smrtnosti, te osiguravanje najviše moguće razine tjelesnog i psihičkog zdravlja kroz provedbu sportskih aktivnosti.

Sa željom očuvanja zdravlja branitelja  kroz projekt planiramo organizirati sportske i rekreativne sadržaje. Sportska natjecanja za HRVI imaju dvojaku ulogu: potiču na kretanje i bavljenje sportom i ujedno doprinosi smanjenju socijalne izoliranosti osoba s invaliditetom, u ovom slučaju HRVI.

Aktivnosti projekta:

  1. Sudjelovanje na Športskom natjecanju invalida Domovinskog rata (ŠNIDOR) 2021. na županijskoj razini
  2. Sudjelovanje na Športskom natjecanju invalida Domovinskog rata (ŠNIDOR) 2021. na državnoj razini
  3. Organiziranje i sudjelovanje na sportskom natjecanju osoba s invaliditetom
Skip to content