Provedeni projekti financirani nacionalnim sredstvima

Ovaj projekt se provodi uz financijsku podršku Ministarstva hrvatskih branitelja.

Ministarstvo hrvatskih branitelja

Naziv projekta:

Predstavljanje knjige “Daruvar u Domovinskom ratu”

Vrijednost projekta:

10.000,00 kn

Vrijeme provedbe:

rujan 2022. g.

Cilj projekta:

Povećati dostupnost pisane riječi o Domovinskom ratu u kulturnome životu s ciljem očuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata.

Opis projekta:

Projektom se realizira aktivnost predstavljanja knjige „Daruvar u Domovinskom ratu“ (iz Knjigom „Daruvar u Domovinskom ratu“ povećati će se dostupnost pisane riječi o Domovinskom ratu u kulturnome životu grada Daruvara i okolice, s ciljem očuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata.
Knjiga „Daruvar u Domovinskom ratu“ rezultat je višegodišnjeg rada profesionalaca i amatera, koji su ovim pokušali ostaviti svjedočanstvo budućim generacijama.
U stvaranju ove knjige sudjelovalo je više autora i suradnika.

Ovaj projekt se provodi uz financijsku podršku Ministarstva hrvatskih branitelja.

Ministarstvo hrvatskih branitelja

Naziv projekta:

Potpora za Daruvarske branitelje

Vrijednost projekta:

20.000,00 kn

Vrijeme provedbe:

01.01.2022. – 31.12.2022.

Cilj projekta:

Psihološko i socijalno osnaživanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te zaštita njihovog zdravlja.

Opis projekta:

Psihosocijalna potpora (osnaživanje, savjetovanje ciljane skupine – izravna komunikacija i pružanje podrške i savjetovanje putem telefona) kao i podizanje kapaciteta udruge kroz edukativne aktivnosti.

Ovaj projekt se provodi uz financijsku podršku Ministarstva hrvatskih branitelja.

Ministarstvo hrvatskih branitelja

Naziv projekta:

Radna terapija za branitelje Daruvara

Vrijednost projekta:

10.000,00 kn

Vrijeme provedbe:

01.01.2022. – 31.12.2022.

Cilj projekta:

Psihološko i socijalno osnaživanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te zaštita njihovog zdravlja.

Opis projekta:

Članovi HVIDR-e su uglavnom odlazili u mirovinu prije starosne dobi, te i dalje imaju potrebu osjećati da doprinose zajednici. Jedan od načina da im ojača samopouzdanje i osjećaj da su još potrebni i korisni društvu su razni oblici radne terapije: zajednički rad na uređenju okoliša na izletištu koje koristi cijeli grad i okolica i slično; što će im biti omogućeno kroz ovaj projekt.
Izletište Batinjska Rijeka nalazi se u blizini grada Daruvara (udaljeno 6 km), a teritorijalno pripada Općini Đulovac. Omiljeno je izletište Daruvarčana i njihovih gostiju u ljetnim mjesecima. Broj korisnika u širem smislu: uređenim izletištem se koriste stanovnici grada Daruvara i okolice – aktivnost projekta doprinosi kvaliteti života više od 10.000 stanovnika na području dvije JLS (Daruvar i Đulovac).
Realizacija aktivnosti: nabaviti će se materijal za uređenje izletišta: drvo, vijci, premazi (boje) i slično, kako bi se uredilo/ obnovilo i popravilo postojeće izletište, odnosno popravile klupe, stolovi, koševi za smeće i ostala kom.oprema koja je postavljena na izletištu; a koja je dotrajala i dijelom uništena uslijed djelovanja vremenskih prilika.
Izletište je djelomično uređeno (također od strane članova Udruge HVIDR-a Daruvar), kojima je to bila radna terapija, tijekom 2021.godine, u sklopu projekta „Mirovina nije za mirovanje“. Tada nije dovršeno uređenje izletišta (bilo je nedovoljno sredstava), te se ovim projektom zapravo želi nastaviti već započeta aktivnost, koja se pokazala poželjnom i korisnom, kako za branitelje članove Udruge, tako i za širu zajednicu.

Skip to content