Provedeni projekti

Naziv projekta:  PODIZANJE KAPACITETA BRANITELJA

Ovaj projekt se provodi uz financijsku podršku Bjelovarsko-bilogorske županije

Naziv natječaja: JAVNI POZIV za financiranje programa i projekata udruga od interesa Bjelovarsko-bilogorske županiju  za 2021. godinu

Provedba: 2021.g.

Vrijednost projekta: 11.000,00 kn

Opis projekta: Udruga HVIDR-a kroz ovaj projekt želi podići  materijalne kapacitete udruge za provedbu svojih aktivnosti. Udruzi nedostaju određeni aparati (osnovna sredstva) koja će olakšati rad udruge. Udruga HVIDR-a ima 150 članova, te je za kvalitetno obavljanje njezinog rada u sadašnjim uvjetima nužno podići materijalne kapacitete udruge, odnosno nabaviti adekvatnu opremu koja se ne može nabaviti sredstvima udruge.


Naziv projekta:    REHABILITACIJA U ZAJEDNICI

Ovaj projekt se provodi uz financijsku podršku Općine Đulovac

Naziv natječaja:  Javni natječaj za financiranje programa / projekata udruga u području programa /projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva iz proračuna Općine Đulovac u 2020.godini

Trajanje: 1.04.2021. – 31.12.2021.

Vrijednost projekta: 25.000,00 kn

 

Opis projekta:

RH kao potpisnica nekoliko konvencija o pravima osoba s invaliditetom i drugih međunarodnih sporazuma, preuzela je obveze usklađivanja nacionalnog zakonodavstva, a to uključuje model skrbi koji se temelji na osnovnim ljudskim pravima i promjeni uloge primatelja usluge u aktivnog sudionika uz osiguranje dostupnosti službi podrške u zajednici.  Na tim se načelima vodi proces deinstitucionalizacije i socijalnog uključivanja korisnika.

Sa ciljem modernizacije socijalnih usluga, želimo ih usmjeriti na korisnika i njegove potrebe, a korisnika treba uključiti u odlučivanje i pratiti napredak.

Stoga ovim projektom planiramo osmisliti i uvesti u realizaciju (kao pilot projekt) organizaciju MOBILNOG TIMA za rehabilitaciju, koji će biti na raspolaganju za HRVI i ostale branitelje koji se budu u svojim domovima oporavljali od boravaka u bolnici, operativnih zahvata i slično.

Mobilni tim će se sastojati od 3 člana, koji će intervenirati prema potrebi: njegovateljice; diplomiranog psihologa i fizioterapeuta (bacc.phisioth).

Na taj način bi članovi mobilnog tima djelovali na 3 područja:

– pomoć obitelji u skrbi oko bolesnika / rekonvalescenta (higijena i slično)  – njegovateljica

– rehabilitacija lokomotornog sustava (vraćanje pokretljivosti) – fizioterapeut

– pomoć kod depresivnih stanja – psiholog.

Projekt doprinosi zdravlju i kvaliteti života HRVI:  lakši oporavak nakon bolesti i/ili boravka u bolnicama, viša razina fizičke kondicije i psihičke smirenosti branitelja.

 


 

Naziv projekta:  RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA ZA BRANITELJE

Ovaj projekt se provodi uz financijsku podršku Grada Daruvara

Naziv natječaja: JAVNI NATJEČAJ za prijavu programa/projekata/manifestacija udruga civilnog društva Grada Daruvara za 2021. godinu

Trajanje: 1.04.2021. – 31.12.2021.

Vrijednost projekta: 29.300,00 kn

 

Opis projekta:

U svim se državama članicama EU-a provodi modernizacija socijalnih usluga kako bi se smanjile tenzije između univerzalnosti, kvalitete i financijske održivosti. Usluge trebaju biti usmjerene na korisnika i njegove potrebe, a korisnika treba uključiti u odlučivanje i pratiti napredak. Socijalne usluge treba decentralizirati na lokalnu razinu, povećati njihovu učinkovitost i fleksibilnost kroz suradnju s neprofitnim sektorom.

Daljnji razvoj usluga socijalne skrbi trebao bi uključivati procjenu lokalnih potreba i koordinirano planiranje kroz vertikalnu suradnju lokalnih, regionalnih i nacionalnih službi uz obaveznu međusektorsku suradnju (sa OCD-ima), kako bi se ujednačila dostupnost potrebnih usluga.

Za planiranje razvoja socijalnih usluga nedostaju pouzdane baze podataka o pružateljima i korisnicima usluga; kao i educirani kadrovi pružatelja usluga.

Stoga ovim projektom planiramo izvršiti  sveobuhvatnu analizu kako bismo točno prepoznali korisnike i njihove potrebe, kao i podići kapacitete udruge (provesti početnu edukaciju kadrova koji će u budućim projektima pružati nove soc.usluge za branitelje).

Aktivnosti: 

  1. provedba analize potreba na 150 ispitanika hrv.branitelja
  2. certificirane edukacija za njegovateljice – 2 osobe (zaposlenice udruge) koje će u budućim projektima pružati usluge medicinsko – higijenske njege za oboljele i nemoćne HRVI
  3. interna edukacija (3 predavanja) u prostorijama udruge (zaposlenici, predstavnici OCD-a, ustanova, i institucija koji rade s braniteljskom populacijom).

 


 

Naziv projekta:  OČUVANJE ZDRAVLJA BRANITELJA

Ovaj projekt se provodi uz financijsku podršku Općine Končanica

Naziv natječaja: Javni natječaj za predlaganje programa/projekata udruga sa sjedištem izvan područja Općine Končanica za 2021. godinu

Trajanje: 1.04.2021. – 31.12.2021.

Vrijednost projekta: 7.910,00 kn

 

Opis projekta:

Cilj projekta je zaštita i očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja (poglavito HRVI),  povećanje očekivanog trajanja života i smanjenje smrtnosti, te osiguravanje najviše moguće razine tjelesnog i psihičkog zdravlja.

Sa ciljem očuvanja zdravlja organizirati će se sportski i rekreativni sadržaje – Memorijalni boćarski turnir „Miroslav Piščević“, u čast sjećanja na pokojnog branitelja Miroslava Piščevića iz Daruvarskog Brestovca (Općina Končanica). Turnir ima dvojaku ulogu: potiče na kretanje i bavljenje sportom i ujedno doprinosi smanjenju socijalne izoliranosti osoba s invaliditetom, u ovom slučaju HRVI, članova HVIDR-e.

 

Drugi specifičan cilj projekta je jačanje kapaciteta OCD-a: jačati osobne kompetencije ciljane skupine (braniteljske populacije) po pitanju ekologije i očuvanja okoliša i ujedno unaprijediti razinu sudjelovanja ciljane populacije (branitelja) u raznim akcijama društveno-korisne naravi (ekološke akcije) koje posredno utiču na zdravlje stanovništva

Briga za okoliš koji podupire zdravlje je utemeljena na Planu i programu mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja te na Strategiji održivog razvitka RH.

Svoj doprinos hrv.branitelji članovi HVIDR-e Daruvar vide u poboljšanju zdravlja građana putem ekoloških akcija kojima se unapređuje stanje svih sastavnica okoliša (zrak, voda, tlo) kao i sustava gospodarenja krutim i tekućim otpadom.

Stoga će HVIDR-a Daruvar u izdavanjem brošure s temom ekologije podići razinu znanja vlastitih članova (jačanje kapaciteta OCD-a), ali  i podići razinu stanovništva vezano za očuvanje okoliša.

Također će se tijekom provedbe projekta organizirati 1 ekološka akcija čišćenja na području Općine Končanica u kojoj će sudjelovati i članovi HVIDR-e Daruvar.

 


 

Naziv projekta:  SPORTSKE AKTIVNOSTI DARUVARSKIH BRANITELJA

Ovaj projekt se provodi uz financijsku podršku Sportske zajednice grada Daruvara

 Javni poziv: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU ČLANICA SPORTSKE ZAJEDNICE GRADA DARUVARA ZA 2021. GODINU

Trajanje: 1.04.2021. – 31.12.2021.

Vrijednost projekta: 5.500,00 kn

 

Opis projekta:

RH je potpisnica UN konvencije o pravima osoba s invaliditetom i drugih međunarodnih sporazuma, čime je preuzela obveze usklađivanja nacionalnog zakonodavstva, a to uključuje model skrbi koji se temelji na osnovnim ljudskim pravima i promjeni uloge primatelja usluge u aktivnog sudionika uz osiguranje dostupnosti službi podrške u zajednici. Kako bi se postigla regionalna ujednačenost socijalnih usluga, kao i mogućnosti za osobe s invaliditetom ( a time i HRVI), potrebno je provoditi ovakav i slične projekte, jer time pružamo jednake mogućnosti osobama s invaliditetom za bavljenje sportom.

CILJ projekta je zaštita i očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja (poglavito HRVI),  povećanje očekivanog trajanja života i smanjenje smrtnosti, te osiguravanje najviše moguće razine tjelesnog i psihičkog zdravlja kroz provedbu sportskih aktivnosti.

Sa željom očuvanja zdravlja branitelja  kroz projekt planiramo organizirati sportske i rekreativne sadržaje. Sportska natjecanja za HRVI imaju dvojaku ulogu: potiču na kretanje i bavljenje sportom i ujedno doprinosi smanjenju socijalne izoliranosti osoba s invaliditetom, u ovom slučaju HRVI.

 

Aktivnosti projekta:

  1. Sudjelovanje na Športskom natjecanju invalida Domovinskog rata (ŠNIDOR) 2021. na županijskoj razini
  2. Sudjelovanje na Športskom natjecanju invalida Domovinskog rata (ŠNIDOR) 2021. na državnoj razini
  3. Organiziranje i sudjelovanje na sportskom natjecanju osoba s invaliditetom
Skip to content