Jednokratne financijske pomoći Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

financijska pomoc

Cilj osnivanja Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji je pomoć u rješavanju materijalnih problema hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, odnosno doprinjeti njihovoj socijalnoj sigurnosti u slučaju kada to nije moguće postići primjenom odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kao i primjenom drugih propisa.

Tko može podnjeti Zahtjev za financijsku pomoć?

– Zahtjev za financijsku pomoć podnosi isključivo hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, kao i član obitelji umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata čija smrt nije posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,

– Zahtjev može podnjeti i zakonski zastupnik, opunomoćenik, odnosno staratelj hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, kao i člana obitelji umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata čija smrt nije posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

– Zahtjev može podnjeti i udruga proistekla iz Domovinskog rata u ime i za račun člana udruge koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili član obitelji hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (članak 15. stavak 2. Pravilnika)

– Gore navedeni nositelji prava na podnošenje Zahtjeva mogu podnjeti isti ukoliko redoviti i ostali novčani mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva (redoviti i ostali prihodi definirani člankom 6. i člankom 7. Pravilnika) iz predhodne kalendarske godine i u tekućoj kalendarskoj godini ne prelaze iznos 60% proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj odnosno 1.995,60 kn po članu zajedničkog kućanstva.

Koje vrste financijskih pomoći postoje?

  • Financijska pomoć u slučaju elementarnih nepogoda ili požara
  • Financijska pomoć u slučaju skrbi i liječenja
  • Financijska pomoć u slučaju smrti
  • Financijska pomoć u slučaju teške financijske i materijalne situacije
  • Financijska pomoć za stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju u sustavu izvanrednog školovanja

 

Za ostale informacije pogledajte web stranicu Zaklade (https://zaklada-branitelja.hr/) ili nazovite na telefon Udruge HVIDR-a Daruvar: 043/333/497 .

Ema Župić, mag.act.soc.

Skip to content