Dodjela stambenog kredita i stana

stambeni kredit

Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi stambeno zbrinjavanje članova obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskoga branitelja i HRVI iz Domovinskoga rata, zaprima u postupak njihove zahtjeve za dodjelu stana i kredita te donosi u upravnom postupku konačna rješenja o pravu na dodjelu stana i stambenog kredita. Tako je i ove godine Ministarstvo objavilo listu prvenstva za dodjelu stambenog kredita i financijske potpore koje možete vidjeti na sljedećem linku:

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/stanovanje/871

Kako predati zahtjev za stambeno zbrinjavanje/stambeni kredit?

  1. Popuniti zahtjev „ZAHTJEV ZA DODJELU STAMBENOG KREDITA“.
  2. Zahtjevu priložiti dokumentaciju ( popis potrebne dokumentacije je sastavni dio zahtjeva)
  3. Predati ga u MHB, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb
Skip to content