Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja

udzbenici

Na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine (NN 20/21, dalje: Program), s ciljem sufinanciranja troškova obrazovanja osoba iz ciljne skupine Programa te podizanja razine njihovog obrazovanja i promjene zanimanja u svrhu poboljšanja kvalifikacijske strukture i olakšavanja pristupa tržištu rada, a radi povećanja njihove zapošljivosti, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje ovaj javni poziv.

PRIHVATLJIVI PODNOSITELJI

1) Za poticajna sredstva po ovom pozivu mogu se kandidirati nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom koji nisu koristili niti jedan od oblika mjere stručnog osposobljavanja, odnosno poticanja obrazovanja u provedbi svih dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

2) Za poticajna sredstva za podmirivanje troškova obrazovanja mogu se kandidirati osobe iz podtočke 1. ove točke koje su:

  1. a) nezaposlene najmanje 15 dana u trenutku podnošenja zahtjeva, ukoliko nisu upisali obrazovanje, ili
  2. b) obrazovanje upisale nakon 28. veljače 2020. godine, a prije upisa obrazovanja su bile nezaposlene najmanje 15 dana.

3) Iznimno, osobe iz podtočke 1. ove točke koje su obrazovanje upisale nakon 28. veljače 2020. godine, a prije upisa obrazovanja su bile nezaposlene najmanje 15 dana, te su završile i samostalno podmirile troškove obrazovanja u cijelosti, mogu podnijeti zahtjev za povrat sredstava uloženih u obrazovanje.

 

Potreban obrazac za prijavu i javni poziv možete naći na stranicama Ministarstva na sljedećem linku:

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Skip to content