Financijska potpora za prvu nekretninu

kune

Pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom financijske potpore prilikom kupnje ili izgradnje prve nekretnine (stana ili kuće) na tržištu, dodjelom financijske potpore za razliku u površini, nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće, za poboljšanje uvjeta stanovanja imaju:

 • članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i
 • hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata od I. do X. skupine i članovi uže obitelji umrloga hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata s istim oštećenjem organizma.

Dragovoljci iz Domovinskog rata koji nemaju ostvaren status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, a koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali dvije do tri godine u borbenom sektoru ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje kupnjom stana ili kuće u državnom vlasništvu ili u vlasništvu jedinice lokalne samouprave u kojoj pet godina neprekidno prebivaju te dodjelom financijske potpore prilikom kupnje prve nekretnine (stana ili kuće) na tržištu, u novčanom iznosu i opsegu koji je propisima predviđen za hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata s 20 posto oštećenja organizma. Dragovoljci iz Domovinskog rata, pripadnici borbenog sektora, koji nemaju ostvaren status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, a koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali tri godine i više u borbenom sektoru ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje u novčanom iznosu i opsegu koji je propisima propisan za hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata s 30 posto oštećenja organizma.

Podnošenje zahtjeva i obvezna dokumentacija

Zahtjev za financijsku potporu podnosi se kao preporučena pošiljka ili elektroničkim putem na adresu Ministarstva hrvatskih branitelja (Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb) na propisanom obrascu.

Zahtjev se podnosi najkasnije do 30. studenoga tekuće godine za iduću kalendarsku godinu.


Pravo na financijsku potporu ne možete ostvariti:

 • ako imate u knjižnom ili izvanknjižnom vlasništvu odgovarajući stan ili kuću bez obzira na to gdje se nekretnina nalazi
 • ako takav stan ili kuću koristite u svojstvu zaštićenog najmoprimca na neodređeno vrijeme, osim ako taj stan vratite u roku od šest mjeseci od donošenja rješenja o pravu na stambeno zbrinjavanje
 • ako ste imali odgovarajući stan ili kuću u vlasništvu koju ste prodali, darovali, zamijenili ili na drugi način otuđili nakon početka Domovinskog rata, bez obzira na to gdje se nekretnina nalazi
 • ako ste na temelju propisa o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo to isto pravo ustupili drugom stanaru i na navedeni način tom drugom stanaru omogućili kupnju stana po povoljnijim uvjetima
 • ako ste drugom ustupili ili diobenim ugovorom zamijenila svoj odgovarajući nasljedni dio kuće ili stana za drugo stvarno pravo prema propisima o nasljeđivanju, bez obzira na to gdje se nekretnina nalazi
 • ako ste stambeno zbrinuti odgovarajućom površinom putem propisa o obnovi na način da je obnovljena kuća ili stan bila IV., V. ili VI. kategorije oštećenja
 • ako ste stambeno zbrinuti dodjelom stana odnosno stambenog kredita prema ranijim propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • ako ste stambeno zbrinuti odgovarajućom površinom putem propisa o područjima posebne državne skrbi darovanjem kuće ili stana u državnom vlasništvu, darovanjem građevinskog materijala za popravak, obnovu, gradnju ili rekonstrukciju kuće ili stana i
 • ako ste stambeno zbrinuti odgovarajućom površinom na teret državnog proračuna Republike Hrvatske, ali po drugom posebnom propisu.

 

Skip to content