Još jedna priča o uspješnim projektima sa udrugom HVIDR-a Daruvar.

DSC_5230

Članovi udruge HVIDR-a Daruvar su hrvatski branitelji sa statusom HRVI koji imaju prebivalište na području Daruvara, te općina: Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač bez obzira na pripadnost postrojbama ili udrugama.

Udruga HVIDR-a Daruvar osnovana je s ciljem pružanja socijalne i pravne zaštite hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, također cilj udruge je i promicanje, razvitak i unaprjeđenje vrijednosti Domovinskog rata, kao i njegovih žrtava.  Predsjednik udruge HVIDR-a Daruvar je Krešimir Ivančić.

Udruga se uključila u razne projekte gdje surađuje s Razvojnom agencijom Daruvar. Dva najveća europska projekta su „Poboljšanje kvalitete života branitelja Daruvara“ te „Mirovina nije za mirovanje“.

Najveći projekt udruge HVIDR-a Daruvar je  „Poboljšanje kvalitete života branitelja Daruvara“. Vrijednost projekta je 1,6 milijuna kuna. Projekt je sufinanciran novcem Europske unije u iznosu oko 1,4 milijuna kuna, a sa 245 tisuća ga sufinancira i Republika Hrvatska, što znači da je za branitelje šireg daruvarskog kraja potpuno besplatan. Razvojna agencija napisala je projekt i prijavila ga na javni poziv.

Cilj ovog projekta je poboljšanje života branitelja. Kroz projekt je osigurana nadopuna socijalne skrbi za 45 korisnika, od psihosocijalne pomoći i pomoći u kući. Obavit će se edukacije za sve koji će pružati usluge ciljanoj skupini, također i za 9 gerontodomaćina i domaćica, te za socijalnu radnicu te voditeljicu projekta.  Braniteljima se pruža pomoć u kući, a pomoć je posebno potrebna kod ratnih vojnih invalida. Kroz provedeno istraživanje došlo se do rezultata kako ima 60 branitelja koji živi u samačkom domaćinstvu, te 65 njih koji imaju prihode manje od 3500 kn. Kroz projekt je uključeno 45 korisnika o kojima brine 9 gerontodomaćina ili domaćica. Dakle, kroz projekt se zaposlilo 9 gerontodomaćica ili domaćina, voditeljica projekta te jedna socijalna radnica. Održana je početna konferencija projekta 9.6.2020. u restoranu „Terasa“.

Više možete pročitati na https://rada.hr/udruga-hvidr-a-daruvar/

Skip to content