Ostvarivanje prava na besplatne udžbenike

udzbenici
 1. Tko ostvaruje pravo na besplatne udžbenike?

  a) prema Pravilniku o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN broj 73/2014), pravo na besplatne udžbenike ima: redoviti učenik osnovne škole, redoviti učenik srednje škole, redoviti ili izvanredni student na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj:

  1. dijete smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  2. hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata
  3. dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata
  4. dijete umrloga hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata
  5. hrvatski branitelj iz Domovinskog rata

  b) prema Pravilniku o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 73/2014), pravo na besplatne udžbenike ima: redoviti učenik osnovne škole, odnosno redoviti učenik srednje škole:

  1. dijete poginule, umrle ili nestale osobe pod okolnostima iz članka 6. 7. i 8. Zakona o
  zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
  2. dijete mirnodopskoga vojnog i civilnog invalida rata čije oštećenje organizma je
  nastalo pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Zakona
  3. mirnodopski vojni i civilni invalid rata čije oštećenje organizma je nastalo pod
  okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Zakona

 2. Tko podnosi zahtjev?

Postupak za priznavanje prava na besplatne udžbenike pokreće se na pisani zahtjev korisnika, korisnikova roditelja odnosno korisnikova zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika.

 1. Gdje se podnosi zahtjev?

Zahtjev se podnosi nadležnome uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno nadležnome upravnom tijelu Grada Zagreba prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.

 1. Rokovi za podnošenje zahtjeva

 

– za korisnika, učenika osnovne ili srednje škole, od 1. srpnja do zaključno 1. studenoga tekuće kalendarske godine

– za korisnika, studenta, od 1. siječnja do zaključno 31. srpnja tekuće kalendarske godine

 

Skip to content