Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

glasanje5_60eff88091f07_970xr

Hrvatski sabor je na 7. sjednici održanoj 15. srpnja 2021. usvojio Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata u drugom čitanju sa 107 glasova „za“, 5 „suzdržanih“ i 16, „protiv“. Stupanjem na snagu ovog zakonskog rješenja omogućeno je ostvarivanje statusa i prava i onim civilnim stradalnicima Domovinskog rata koji ih dosada nisu mogli ostvariti. Otvorit će se rok za priznavanje statusa civilnog invalida iz Domovinskog rata po osnovi bolesti, ublažiti uvjeti za ostvarivanje prava na obiteljsku invalidninu, poboljšati socio-ekonomski položaj korisnika uvođenjem novih prava. Također, omogućit će se članovima obitelji nestalih civila u Domovinskom ratu koji još  nisu proglašeni umrlim ostvarivanje prava po ovom zakonu.

U Zakonu je izričito propisano da prava ne mogu ostvariti pripadnici, pomagači ili suradnici neprijateljskih vojnih i paravojnih postrojbi koji su sudjelovali u oružanoj agresiji na Republiku Hrvatsku.

Uspostavit će se Evidencija civilnih stradalnika koju će voditi Ministarstvo hrvatskih branitelja. Procjenjuje se da bi u punoj primjeni Zakona moglo biti do 2500 novih korisnika statusnih prava, a sredstva za primjenu Zakona osigurana su u Državnom proračunu RH.

Skip to content