Održano predstavljanje rada Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

IMG_20221007_110546_resized_20221010_080050351

U Pakracu je 7. listopada 2022. godine održano predstavljanje rada Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Područnog ureda u Osijeku i u Pakracu.

Republika Hrvatska kao članica Ujedinjenih naroda, Europske unije i Vijeća Europe u skladu sa suvremenim standardima na području ljudskih prava, aktivno promiče i štiti ljudska prava osoba s invaliditetom. Hrvatska je svoje djelovanje potvrdila potpisivanjem Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom kao treća država u svijetu (2006. godine) te njezinom ratifikacijom (2007. godine).

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda bila je temelj za donošenje Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine kao i za donošenje novog nacionalnog strateškog dokumenta.

Cilj Nacionalne strategije je učiniti hrvatsko društvo što osjetljivijim i prilagođenim za nužne promjene u korist izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom, odnosno stvoriti uvjete za njihovo aktivno uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu kroz sprečavanje bilo kakve diskriminacije i snaženje svih oblika društvene solidarnosti. Također nastoji uskladiti sve politike djelovanja na području promicanja prava osoba s invaliditetom s dostignutim standardima na globalnoj razini, ali i svim trendovima koji imaju za cilj da sva područja života i djelovanja budu otvorena i pristupačna osobama s invaliditetom, poštujući načela univerzalnog dizajna i razumne prilagodbe.

Kako bismo pridonijeli unapređenju položaja osoba s invaliditetom (u koje spadaju i članovi naše udruge) u lokalnoj i regionalnoj zajednici, u Pakracu je na predstavljanju rada Ureda Pravobraniteljice za OSI bila nazočna i naša voditeljica razvoja udruge, Sanja Bogdan Pavlović.

Skip to content