Veteranski centar

ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 20.120001
cameraFarClip (float): 0.000000
cameraFarRange (float): 57000.000000
cameraFov (float): 45.000000
cameraNearClip (float): 0.000000
cameraNearRange (float): 8600.000000
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 21287.628906
cameraTransform (m44f)
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 3799, 2137]
displayWindow (box2i): [0, 0, 3799, 2137]
gamma (float): 1.000000
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000
tiles (tiledesc): [64, 64]

=Channels=
B (float)
CESSENTIAL_Reflect.A (half)
CESSENTIAL_Reflect.B (half)
CESSENTIAL_Reflect.G (half)
CESSENTIAL_Reflect.R (half)
CESSENTIAL_Refract.A (half)
CESSENTIAL_Refract.B (half)
CESSENTIAL_Refract.G (half)
CESSENTIAL_Refract.R (half)
CESSENTIAL_Translucency.A (half)
CESSENTIAL_Translucency.B (half)
CESSENTIAL_Translucency.G (half)
CESSENTIAL_Translucency.R (half)
CGeometry_NormalsShading.A (half)
CGeometry_NormalsShading.B (half)
CGeometry_NormalsShading.G (half)
CGeometry_NormalsShading.R (half)
CGeometry_ZDepth.A (half)
CGeometry_ZDepth.B (half)
CGeometry_ZDepth.G (half)
CGeometry_ZDepth.R (half)
CMasking_WireColor.A (half)
CMasking_WireColor.B (half)
CMasking_WireColor.G (half)
CMasking_WireColor.R (half)
CShading_Albedo.A (half)
CShading_Albedo.B (half)
CShading_Albedo.G (half)
CShading_Albedo.R (half)
CShading_RawComponent.A (half)
CShading_RawComponent.B (half)
CShading_RawComponent.G (half)
CShading_RawComponent.R (half)
G (float)
Letve_cesta_staklo.A (half)
Letve_cesta_staklo.B (half)
Letve_cesta_staklo.G (half)
Letve_cesta_staklo.R (half)
R (float)
TRava_Borovi_DrvoIspred.A (half)
TRava_Borovi_DrvoIspred.B (half)
TRava_Borovi_DrvoIspred.G (half)
TRava_Borovi_DrvoIspred.R (half)

U veteranskom centru se na jednom mjestu osigurava provedba programa koji obuhvaćaju rehabilitacijske, sportske i rekreacijske, kulturne i društvene aktivnosti, suradnju s udrugama, očuvanje i promicanje zdravog načina života, programe psihološkog osnaživanja i psihološke intervencije, kao i program čuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata.

Tko može biti korisnik?

 • HRVI iz Domovinskog rata
 • hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
 • članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi uže i šire obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
 • članovi uže i šire obitelji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
 • osobe stradale u obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza
 • pirotehničari u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti, koja je nastala kao posljedica obavljanja njihova posla
 • članovi uže i šire obitelji pirotehničara poginulih pri obavljanju svog posla
 • vojne osobe koje su ranjene ili ozljeđene u obavljanju službene zadaće u Oružanim snagama
 • policijski službenik ranjen ili ozljeđen pri obavljanju policijskog posla
 • članovi uže i šire obitelji vojne osobe koja pogine ili umre zbog rane ili ozljede koju je zadobila u obavljanju službene zadaće u Oružanim snagama
 • članovi uže i šire obitelji policijskog službenika poginulog pri obavljanju policijskog posla
 • strani veteranski sukladno međunarodnim sporazumima
 • žrtve seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu
 • civilni invalidi iz Domovinskog rata
 • članovi obitelji civilne osobe poginule, umrle i nestale u Domovinskom ratu

 

Veteranski centar pruža mogućnost korištenja usluga kroz program smještaja ili boravka.

USLUGA SMJEŠTAJA

 • Postupak se pokreće po zamolbi korisnika, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika koja se podnosi Veteranskom centru (poštom ili osobno) na adresu Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb

USLUGA BORAVKA

 • Postupak za ostvarivanje prava na korištenje usluga Veteranskog centra kroz program  poludnevnog ili cjelodnevnog  boravka pokreće se na pisanu zamolbu korisnika, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika koja se podnosi Veteranskom centru (poštom ili osobno) na adresu ulica Velimira Škorpika 6d, 22 000 Šibenik.

Trenutno su u funkciji Dom veterana Lipik i Veteranski centar u Šibenku te se tamo možete obratiti ako ste zainteresirani.

Više informacija na linku: https://branitelji.gov.hr/istaknute-teme/veteranski-centri-u-republici-hrvatskoj/4130

Skip to content