NOVI PAKET MJERA VLADE RH – obuhvaćeni hrvatski branitelji

MHB_logo_bez_pozadine
Jednokratne novčane naknade u iznosu
1) od 150 eura može ostvariti:
• hrvatski branitelj korisnik naknade za ugroženog kupca energenata do stupanja na snagu Odluke Vlade (1. travnja 2023.),
• korisnik novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata, ako mu nije priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata na dan stupanja na snagu Odluke Vlade,
• hrvatski branitelji koji se nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a na dan stupanja na snagu Odluke Vlade, a nisu korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje, niti zajamčene minimalne naknade.
Isplata naknada izvršit će se po službenoj dužnosti tijekom travnja 2023.
2) od 100 eura isplatit će se osobama koje su u evidenciji nezaposlenih HZZ-a na dan 1. ožujka 2023., a naknadu nisu ostvarili po drugim osnovama.
3) od 60 do 160 eura dobit će i korisnici mirovine kojima ukupno mjesečno primanje ne prelazi 610 eura, a iznos primanja ovisi o visini mirovine.
Također, u potpunosti se ukida dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje po stopama 1% i 3% na mirovine ostvarene prema propisima o mirovinskom osiguranju RH.
Predviđene su i potpore gospodarskom i poljoprivrednom sektoru te potpore za ulaganje u zelenu i digitalnu tranziciju za drvoprerađivače te za energetsku učinkovitosti.
Navedene mjere stupaju na snagu od 1. travnja 2023. godine.
Podsjećamo, naknadu za troškove energije može ostvariti: korisnik novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji te za civilne stradalnike iz Domovinskog rata, korisnik zajamčene minimalne naknade i nacionalne naknade za starije osobe te korisnik osobne invalidnine prema Zakonu o socijalnoj skrbi kojemu nije osigurana usluga smještaja ili organizirano stanovanje. Mjera se provodi od 1. travnja 2022. te se 4. paketom mjera produžuje do 31. ožujka 2024.
Skip to content