Institucionalna podrška za razdoblje 2021-2023

Institucionalna podrška osigurat će:

1. stabilizaciju postojećih radnih mjesta

2. jačanje administrativnih kapaciteta

3. održavanje web stranice: poboljšanje vidljivosti uz unaprjeđenje vizualnog izgleda web stranice

4. obilaske naših članova u skladu s potrebama

5. podizanje ljudskih kapaciteta udruge putem izobrazbi i edukacija

Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnog društva, a institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u RH.

Institucionalna podrška je trogodišnji program Udruge odobren od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u razdoblju od 2021. – 2023. godinu u ukupnom iznosu od 173.000,00 kn. Cilj podrške je jačanje organizacijske strukture organizacije i omogućavanje kvalitetnog rada u djelatnosti u kojoj smo registrirani. Prioritet Udruge HVIDR-a Daruvar kroz odobrena sredstva za institucionalnu podršku je očuvanje postojećih kapaciteta i nadogradnja usluga i kvalitete pružanja usluga s ciljem unapređenja kvalitete života HRVI.

Naši planovi za daljnji razvoj, detaljno opisani u strateškom i operativnom planu udruge, podrazumijevaju jačanje kapaciteta, povećavanje broja ponuđenih aktivnosti korisnicima, poboljšanje uvjeta rada i poludnevnog boravka, povećavanje radnih aktivnosti, ponuda raznih sportskih sadržaja, usvajanje novih stručnih znanja, usvajanje europske standardne prakse rada s ratnim veteranima.

U iduće 3 godine udruga planira jačanje kapaciteta na svim razinama i proširenje svojih aktivnosti .

Promicanjem i djelovanjem u ovim područjima u kojima  Udruga djeluje kao produžena ruka nadležnih ministarstava, institucija i ustanova u pružanju usluga i programa, izravno će se doprinijeti prevenciji prerane institucionalizacije naših članova (pružanje i dostupnost socijalnih usluga u zajednici). Na ovaj način civilno društvo prestaje biti pasivni korisnik zajednice te  postaje punopravni partner u zajednici, oslonac i sigurnost za ciljanu skupinu, ali i lokalnu i regionalnu samoupravu koja će s punim povjerenjem imati ravnopravnog dionika u zajednici za prevenciju i rješavanje izazova.

Skip to content