Dokumenti

Naziv dokumenta

Veličina

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2023. GODINU

2 MB

Preuzmi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

392 KB

Preuzmi

OPERATIVNI PLAN ZA 2024. GODINU

1 MB

Preuzmi

IZVJEŠĆE SUDA ČASTI ZA 2023. GODINU

68 KB

Preuzmi

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA ZA 2023. GODINU

256 KB

Preuzmi

IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE ZA 2023. GODINU

861 KB

Preuzmi

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ HVIDR-e ZA RAZDOBLJE 01.01.2022. DO 31.12.2022.

656 kB

Preuzmi

POTVRDA FINA-E O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠĆU ZA 2022. GODINU

180 KB

Preuzmi

OPERATIVNI PLAN UDRUGE HVIDR-a DARUVAR ZA 2023. GODINU

220 KB

Preuzmi

IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE HVIDR-a DARUVAR ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2022. DO 31.12.2022.god.

224 KB

Preuzmi

IZVJEŠTAJ NADZORNOG ODBORA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. – 31.12.2022. g. UDRUGE HVIDR-a DARUVAR

108 KB

Preuzmi

IZVJEŠĆE O RADU SUDA ČASTI UDRUGE HVIDR-A DARUVAR ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. – 31.12.2022.GODINE

116 KB

Preuzmi

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2022. GODINU

1,56 MB

Preuzmi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

16 KB

Preuzmi

POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE od 01. 01. do 30. 06. 2022.

656 KB

Preuzmi

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ NEPROFITNIH ORGANIZACIJA – ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2021. do 31.12.2021.

664 KB

Preuzmi

OPERATIVNI PLAN UDRUGE HVIDR-a DARUVAR ZA 2022. GODINU

160 KB

Preuzmi

IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE HVIDR-a DARUVAR ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2021. DO 31.12.2021.god.

136 KB

Preuzmi

IZVJEŠTAJ NADZORNOG ODBORA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. – 31.12.2021. g. UDRUGE HVIDR-a DARUVAR

112 KB

Preuzmi

IZVJEŠĆE O RADU SUDA ČASTI UDRUGE HVIDR-A DARUVAR ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. – 31.12.2021.GODINE

76 KB

Preuzmi

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2021. GODINU do 28.12.

220 KB

Preuzmi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

220 KB

Preuzmi

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH – ORGANIZACIJA ZA RAZDOBLJE 01 .01 . DO 30.06.2021.

1,96 MB

Preuzmi

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ HVIDR-e ZA RAZDOBLJE 01.01.2020. DO 31.12.2020.

668 KB

Preuzmi

IZVJEŠTAJ O BILANCI I PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2020.

248 KB

Preuzmi

STATUT UDRUGE HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA DARUVAR

276 KB

Preuzmi

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2020. G.

568 KB

Preuzmi

IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE HVRIDR-a DARUVAR ZA RAZDOBOLJE OD 01.01. DO 31.12.2020. G.

1,25 MB

Preuzmi

STRATEŠKI PLAN UDRUGE HVIDR-a DARUVAR ZA RAZDOBLJE OD 2020. – 2024. GODINE

1,69 MB

Preuzmi

OPERATIVNI PLAN UDRUGE HVIDR-a DARUVAR ZA 2021. GODINU

2,89 MB

Preuzmi

FINANCIJSKI PLAN UDRUGE HVIDR-a DARUVAR ZA 2021. GODINU

8,15 MB

Preuzmi

Skip to content