Prava i obveze volontera

Volonterka ili volonter ima pravo:

– na pisanu potvrdu o volontiranju,

– na sklapanje ugovora o volontiranju u pisanom obliku, ako to zatraži,

– na upoznavanje s Kodeksom i etičkim normama bitnima za pojedini oblik volontiranja,

– na prikladnu edukaciju s ciljem poboljšanja kvalitete obavljenih aktivnosti i pruženih usluga, a osobito ako to zahtijeva narav volonterskih aktivnosti i usluga koje se pružaju,

– na stručnu pomoć i podršku tijekom volontiranja,

– na upoznavanje s uvjetima volontiranja, aktivnostima koje će obavljati, uslugama koje će pružati i pravima koja im pripadaju na temelju ovoga Zakona i drugih propisa kao i općih akata organizatora volontiranja, a u slučaju sklapanja usmenog ugovora o tome daje izjavu u pisanom obliku,

– na primjerene i sigurne uvjete rada u skladu s naravi volonterskih aktivnosti koje obavlja,

– upoznati se s opasnostima vezanima uz specifični oblik volontiranja koje obavlja,

– na dnevni odmor u ugovorenom trajanju,

– na zaštitu privatnosti i osobnih podataka,

– sudjelovati u odlučivanju o pitanjima u vezi s volontiranjem sukladno mogućnostima organizatora volontiranja i obliku volontiranja,

– na detaljni opis poslova i aktivnosti volontiranja,

– pravo na stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija kroz volontiranje,

– pravo na priznavanje vještina, kompetencija i iskustva stečenog volontiranjem,

– pravo na potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje u slučajevima dugotrajnog volontiranja, ukoliko takvu zatraži.

Zakon o volonterstvu kaže da su volonteri i volonterke osobe koje dobrovoljno ulažu svoje osobno vrijeme, trud, znanja i vještine obavljajući usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit, a pritom ne traže novčanu nagradu ili drugu imovinsku korist.

Volonter se u pravilu može postati bez obzira na dob, spol, starosnu dob, nacionalnost ili druge posebnosti. Jedino što je bitno jest da odlučite izdvojiti određenu količinu svoja vremena i odaberete način na koji ćete ga pokloniti nekome tko treba vašu pomoć.

Što je volontiranje?

To je dugoročno, planirano, prosocijalno ponašanje za dobrobit drugih ljudi i javlja se u organiziranom okruženju te ima svoju strukturu, cilj, vrijeme trajanja, vrstu aktivnosti i rezultate.

Volonterka ili volonter su obvezni:

– volontirati u skladu sa stručnim propisima i etičkim pravilima, te po primljenim uputama organizatora volontiranja,
– čuvati poslovnu ili profesionalnu tajnu i povjerljive i osobne podatke o organizatoru ili korisniku volontiranja,
– odbiti volontiranje koje je suprotno propisima,
– poštivati integritet, misiju, ciljeve i vrijednosti organizatora volontiranja,
– surađivati sa drugim volonterima i zaposlenicima organizatora volontiranja kako bi se osigurao kvalitetan prijenos znanja i iskustva po završetku volontiranja,
– prilikom početka, tijeka i prekida volontiranja paziti da svojim postupcima ne prouzroči štetu organizatoru ili korisniku volontiranja.

Skip to content